Stowarzyszenie
UE EFS
"Rehabilitacja zawodowa niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja

Rozstrzygnięcie postępowania

07.11.2014

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W OPARCIU O ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI DOTYCZĄCEGO:...[czytaj więcej]

ZAPYTANIE OFERTOWE

24.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/WUP-N z dnia 24.10.2014[czytaj więcej]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1.1/WUP-N

13.10.2014

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup sprzętu dla osób niewidomych  i ...[czytaj więcej]

Harmonogramy czerwiec

31.05.2014

Harmonogramy zajęć na miesiąc czerwiec:   Szkolenie z języka angielskiego (PDF)   Szkolenie...[czytaj więcej]

Harmonogramy maj

30.04.2014

Harmonogramy zajęć na miesiąc maj:   Szkolenia z marketingu (DOC)   Obsługa programów...[czytaj więcej]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1.1/WUP-N

28.04.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1.1/WUP-N   Zapraszamy do złożenia oferty na zakup sprzętu dla osób...[czytaj więcej]

Harmonogramy kwiecień

31.03.2014

Harmonogramy zajęć na miesiąc kwiecień:   Opracowanie indywidualnego planu działania...[czytaj więcej]

Harmonogramy marzec

28.02.2014

Harmonogramy zajęć na miesiąc marzec:   Indywidualne poradnictwo doradcy zawodowego...[czytaj więcej]

Rekrutacja do projektu

22.01.2014

Informujemy, iż rekrutacja uczestników do projektu rozpoczęła się w m-cu styczniu 2014 r. Osoby,...[czytaj więcej]